Mes esame Rokmelsta

Pagrindinė veikla – melioracinė statyba, hidrotechninė statyba, kelių statyba, bendrieji statybos darbai, inžinerinių tinklų statyba, medinių langų ir durų gamyba, statybinės technikos nuoma.

Statyba

UAB “ROKMELSTA“ yra VĮ Statybos produkcijos ir sertifikavimo centro atestuota įmonė ir jai suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu, taip pat turi LR Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą melioracijos statinių statybai.

Veiklos rūšys:

 • Melioracijos statinių statybos ir remonto darbai
 • Hidrotechninių statinių statybos darbai
 • Išorės inžinerinių tinklų įrengimo darbai 
 • Susisiekimo komunikacijų statybos ir remonto darbai
 • Tiltų ir pralaidų statybos darbai
 • Statybinių konstrukcijų (betono, medžio) statyba ir montavimas
 • Apdailos darbai
 • Aplinkos sutvarkymo darbai

Medienos gaminiai

 • Mediniai langai ir durys
 • Išorės ir vidaus dailylentės
 • Terasinės lentos
 • Kiti stalių dirbiniai

Statybinės technikos nuoma

 • Autogreideris
 • Buldozeris
 • Ratinis ekskavatorius
 • Vikšrinis ekskavatorius
 • Automobilinis kranas
 • Automobilinis tralas
 • Autosavivarčiai
 • Traktoriai

Apie mus

UAB “Rokmelsta” savo istoriją skaičiuoja nuo 2001 m., kai buvo įkurta Jono Smalinsko individuali įmonė, 2007 m. ji tapo uždarąja akcine bendrove “ROKMELSTA”. UAB “ROKMELSTA” – atestuota statybos paslaugas teikianti bendrovė, kuriai suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu bei atestuota melioracijos statinių statybai.

Pagrindinė veikla – melioracijos statinių statyba, hidrotechninių statinių įrengimas, kelių tiesimas ir remontas, bendrieji statybos darbai, inžinerinių tinklų statyba, medinių langų ir durų gamyba, statybinės technikos nuoma.

Įmonėje yra sukurta ir įgyvendinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 reikalavimus.

Naujienos

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL ROKIŠKIO RAJONO MAŽEIKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: UAB „Rokmelsta“, įm. kodas 173726394, Durpyno g. 2, LT-42345 Kavoliškio k., Rokiškio r.

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Geo pamatai“, įm. kodas 305702601, Siauroji g. 6, LT-42119 Rokiškis, tel.: 8-611-48929, el. paštas: geopamatai@gmail.com

Plano pavadinimas: Rokiškio rajono Mažeikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas bei pasiūlymus dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Rokmelsta“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Geo pamatai“, darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. Rokiškio r.

SPAV sprendimas ir pažyma

INFORMACIJA APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ (ROKIŠKIO RAJONO MAŽEIKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANĄ)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, skelbiamas susipažinimas su Rokiškio rajono Mažeikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais

Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2023 m. sausio 25 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. 1-29

Planavimo organizatorius: UAB „Rokmelsta“, įm. kodas 173726394, Durpyno g. 2, LT-42345 Kavoliškio k., Rokiškio r.

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Geo pamatai“, įm. kodas 305702601, Siauroji g. 6, LT-42119 Rokiškis, tel.: 8-611 48929, el. paštas: iggtyrimai@gmail.com

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:
1. suplanuoti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklype kad. Nr. 7305/0001:81;
2. žemės sklypui kad. Nr. 7305/0001:81 nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos);
3. pagal poreikį atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos procedūras;
4. nurodyti žemės sklypams taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas karjero eksploatacijos metu ir po jos;
5. suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
6. numatyti žaliavos transportavimo ir karjero vidaus kelius;
7. nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
8. numatyti žemės sklypo kad. Nr. 7305/0001:81 naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero rekultivavimo.

Susipažinimo su parengtu naudojimo planu tvarka: susipažinti su parengtu naudojimo planu galima nuo 2023 m. balandžio 12 d. iki 2023 m. balandžio 25 d. imtinai, UAB „Rokmelsta“ patalpose Durpyno g. 2, LT-42345 Kavoliškio k., Rokiškio r., darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val., tel. 8-611 48929, el. p. iggtyrimai@gmail.com arba planavimo organizatoriaus tinklapyje www.rokmelsta.lt, Lietuvos geologijos tarnybos interneto tinklapyje (www.lgt.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-VT-73-23-124.

Parengto specialiojo plano ekspozicija (susipažinimui eksponuojamas teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, kuris pasiekiamas ir nuotoliniu būdu, aukščiau nurodytuose tinklapiuose) numatoma nuo 2023 m. balandžio 12 d. iki 2023 m. balandžio 25 d. imtinai Rokiškio r. sav., Obelių seniūnijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 6, Obeliai, LT-42209, Rokiškio r.

Viešas svarstymas vyks 2023 m. balandžio 26 d., 18:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimas į tiesioginę vaizdo transliaciją paspaudus žemiau pateiktą nuorodą:

https://teams.live.com/meet/9421020395259

Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus, pastabas dėl parengto naudojimo plano galima raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki viešo svarstymo pabaigos aukščiau nurodytais kontaktais.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta parengtame naudojimo plane, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Kontaktai

Direktorius, mob. telefonas
+370 698 04670

Direktoriaus pavaduotojas, mob. telefonas
+370 698 87977

El. paštas
info@rokmelsta.lt

Adresas Durpyno g. 2, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r.

UAB ”ROKMELSTA“

Įmonės kodas: 173726394
PVM kodas: LT737263917